PO PROSTU ZACZNIJ

"Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba umieć ją zas­to­sować.

Nie wys­tar­czy chcieć. Trze­ba wszys­tko wpro­wadzać w życie. "

Bruce Lee

 


PSYCHOLOGIA SPORTU

Psychologia Sportu wykorzystuje teorie oraz narzędzia z obszarów psychologii, w pracy z osobami, które dążą do poprawy swoich osiągnięć. Może być też pomocna w innych dziedzinach (muzyka, sztuka, biznes).

Głównym celem pracy psychologa sportu jest wspieranie rozwoju oraz ugruntowanie umiejętności osób, które zdecydują się na pracę w obszarze treningu mentalnego.​

 

TRENING MENTALNY

Sportowiec przychodzi na trening aby poprawiać i rozwijać swoje umiejętności fizyczne, techniczne, taktyczne itd.Spotkania z psychologiem sportu to również trening, który wpływa na wyniki sportowe. Trenerem jest psycholog,  korzystający ze swojej wiedzy oraz wykorzystujący ćwiczenia, które pomagają trenującemu rozwijać umiejętności mentalne takie jak:

Koncentracja

Radzenia sobie ze stresem

Ustalanie celów

Rutyna przedstartowa

Komunikacja​

Wizualizacja itd.