Będąc córką zawodnika a w późniejszych latach trenera kadry narodowej Polski w WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego), oraz uczestniczką zawodów rangi ogólnopolskiej jak i międzynarodowej, spotykałam 

się z wieloma przypadkami sportowców mentalnie przygotowanych na czekające ich wyzwania i tych, którym brakowało tego istotnego elementu. 

 

Moim celem jest wspieranie sportowców (od amatorów do zawodowców) jak i osób związanych ze światem biznesu, sztuki, wystąpieniami publicznymi w ich holistycznym rozwoju.

 

 

Opieram swoją pracę na Pozytywnej Psychologii Sportu, która traktuje zawodnika/osobę nie jako „narzędzie do zdobywania medali” lecz jako człowieka, który nieustannie dąży do samorozwoju i realizacji swoich marzeń.