PO PROSTU ZACZNIJ

„Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba umieć ją zas­to­sować.

Nie wys­tar­czy chcieć. Trze­ba wszys­tko wpro­wadzać w życie. „

Bruce Lee

PSYCHOLOGIA SPORTU

„Głównym celem pracy psychologa sportu jest wspieranie rozwoju oraz ugruntowanie umiejętności osób, które zdecydują się na pracę w obszarze treningu mentalnego.​

Jeśli więc :

Podczas zawodów ( wystąpień) nie potrafisz wystąpić na miarę swoich możliwości

Emocje pochłaniają Cię tak, że nie potrafisz wrócić do „swojej gry”

Presja i oczekiwania utrudniają Ci start  

to doświadczasz tego jak ważna jest rola głowy w decydujących momentach.

W treningu mentalny pracuje się nad rozwojem umiejętności mentalnych . Słowo „umiejętności” jest tu znaczące ponieważ, nie są to elementy trwałe i należy o nie regularnie dbać. Dokładnie tak samo jak o kondycję czy technikę.”

– Maria Bober, Psycholog Sportu i zawodniczka sztuk walki

Psychologia Sportu wykorzystuje teorie oraz narzędzia z obszarów psychologii, w pracy z osobami, które dążą do poprawy swoich osiągnięć. Może być też pomocna w innych dziedzinach (muzyka, sztuka, biznes).

TRENING MENTALNY

Sportowiec przychodzi na trening aby poprawiać i rozwijać swoje umiejętności fizyczne, techniczne, taktyczne itd. Spotkania z psychologiem sportu to również trening, który wpływa na wyniki sportowe. Trenerem jest psycholog,  korzystający ze swojej wiedzy oraz wykorzystujący ćwiczenia, które pomagają trenującemu rozwijać umiejętności mentalne takie jak:

Radzenia sobie ze stresem i emocjami

Radzenie sobie z presją i oczekiwaniami

Regulacja pobudzenia ( rozpoznanie i wykorzystanie optymalnego pobudzenia)

Skuteczne ustalanie celów (szczególnie zadaniowych)

Poczucie Kontroli i skupienie na sobie