psycholog sportu bielsko biała

PO PROSTU ZACZNIJ

Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba umieć ją zas­to­sować. Nie wys­tar­czy chcieć. Trze­ba wszys­tko wpro­wadzać w życie.”

Bruce Lee

Psychologia Sportu

Psychologia Sportu wykorzystuje teorie oraz narzędzia z obszarów psychologii w pracy z osobami, które dążą do poprawy swoich osiągnięć. Jest również pomocna w dziedzinach takich jak muzyka, sztuka, czy biznes.

Głównym celem pracy psychologa sportu jest wspieranie rozwoju oraz ugruntowanie umiejętności osób, które zdecydują się na pracę w obszarze treningu mentalnego.​

psycholog sportu bielsko biała

Trening mentalny

Sportowiec przychodzi na trening, aby poprawiać i rozwijać swoje umiejętności fizyczne, techniczne i taktyczne. Spotkania z psychologiem sportu to również trening, który wpływa na wyniki sportowe. Psycholog staje się trenerem, który korzystając ze swojej wiedzy oraz wykorzystując odpowiednie ćwiczenia, pomaga trenującemu rozwijać umiejętności mentalne takie jak:

  • koncentracja
  • radzenia sobie ze stresem
  • ustalanie celów
  • rutyna przedstartowa
  • komunikacja​
  • wizualizacja