Oferta skierowana jest do:

sportowców, trenerów, rodziców, małych i średni firm, korporacji oraz osób, które pracują, występuję w warunkach dużej oceny zewnętrznej lub presji.

                                              

SPOTKANIA GRUPOWE

Cele spotkań, ich czas oraz częstotliwość w pełni zależy od potrzeb danej grupy. 

Szkolenie może mieć formę wykładu, wykłady z elementami warsztatu, głownie warsztatową lub składać się z część wykładowej i warsztatowej.

 

 

 

Najlepszą metodą nauki jest praca na doświadczeniu dlatego bardzo dużą uwagę kładzie się nie szkoleniu na praktyczne zastosowanie omawianych obszarów

 

Dzięki pracy nad obszarami mentalnymi grupa może:

udoskonalić swoje relacje, komunikacje, podnieść własne kwalifikacje, ustalić wspólne cele oraz cele indywidualne,

fot. Piotr Jakóbczyk